Dotace na těžbu kůrovcového dřeva – Pardubický kraj pomůže obcím a soukromým vlastníkům

od | Blog

Obce i soukromí vlastníci lesů pod tíhou práce s kůrovcem budou mít možnosti získat dotaci na těžbu kůrovcového dřeva v Pardubickém kraji. Pardubickým krajem se v číslech nahoru bezcitně “prokousává” kůrocec, a rozloha napadencýh stromů se tak stále rozsšiřuje a těžba dřeva s rostoucími náklady také strmě vzůrstá. Proto se Pardubický kraj  rozhodl jít rozumnou cestou. S finanční dotací chce soukromým vlastníkům lesů přispět na těžbu kůrovcového dřeva. Pospěšte si, “kdo dřív přájde, ten dřív štípe”.

Dotace na těžbu kůrovcového dřeva z milionového koláče pro nejrychlejší

Není to moc, ale snaha znatelná. Kraje  si náročnost těžby pro sokromé vlastníky začaly uvědomovat. Proto Pardubícká kraj  přichází s návrhem vynaložit necelý milion za účelem odklizení následků kůrovcových kalamit. To znamené na odvoz i likvidaci kůrovcového dřeva vzrostlých stromů. Sazbu 200 Kč za kubík lze uplatnit pro lesy o rozloze do 50 hektarů.

Získejte dotaci, a zatněte kůrovci tipec 

Jako vlastník lesa využíváte jeho nesporné výhody, nicméně musíte dodržovat také celou řadu předpisů a nařízení. S rostoucím suchem a se zvyšováním teplot se problematika kůrovce stává stále aktuálnější. Jakmile zpozorujete ve svém lese příznaky nákazy, je vaší povinností kůrovcové dřevo v co nejkratším termínu vytěžit a odvézt, aby se zamezilo dalšímu šíření. Jinak riskujete tučnou pokutu. Obtížnostem spojeným s výskytem kůrovce v České republice jsou si vědomy i kraje, které nyní poskytují dotace vlastníkům lesů zasažených kůrovcem.

 

Nepodceńujte rychleost a apetit kůrovce

Lýkožrout smrkový, který je původcem nákazy, se vám můře závratně prodražit během krátké chvíle. Na jednom napadeném smrku se může vylíhnout až sto tisíc jedinců, kteří rychle přelétnou na okolní stromy. Dokáže uletět až půl kilometru a nakazit sousední porosty. S těžbou byste neměli váhat nejen proto, že se brouk rychle šíří, ale také proto, že se napadené dřevo znehodnocuje, a škody pak šplhají do astronomických výšin.

 

Prodat dřevo napadené kůrovcem?

Každá těžba je náročná časově, fyzicky, technicky a především finančně. Těžba kůrovcového dřeva je navíc v mnoha ohledech specifická. Neodbornou těžbou může dojít k dalšímu šíření nákazy. Pokud vám dochází energie i rozpočet na boj skůrovcem, můžete nám nabídnout svůj les k odkupu. Odkoupíme od vás jak samotné kůrovcové dřevo k těžbě, tak celý les i s pozemkem.

Zdroj informace o dotazci na těžbu kůrovcového těřeva v Pardubickém kraji: pardubicky.denik.cz