Zavolejte Jeřábkovi: 775 997 413

Daň z prodeje lesa a prodeje dřeva 2022

Nevíte, zda odvádíte coby vlastník lesního pozemku daň z prodeje lesa? Říkáte si, že odvádět daň z prodeje dřeva ze svého lesa nemusíte? Kdo platí daň z prodeje dřeva a daň z prodeje lesa – prodejce, nebo kupec? A jak vysoký je při prodeji výpočet daní?
Byt‘ se jedná jen o příležitostný prodej dřeva, daně se platit musí. Tento článek o daních z prodeje lesa i dřeva vám poskytne informace na rok 2022.

Daň z prodeje lesa v roce 2022

Daně a les – to je otázka, kterou řeší nejeden vlastník lesa. Myslet musíte na daň z nemovitosti, daň z prodeje dřeva, ale i samotného lesa? Od roku 2019 vás už trápit naštěstí nemusí daň z nabytí nemovitých věcí. Stejně se toho daňového papírování vynoří každý rok jako hub v lese po dešti. Pomůžeme vám se v daních z lesa zorientovat a předejít tak situaci, kdy si vlastník lesa neplní svoje daňové povinnosti.

Platí vlastník lesa daň z nemovitosti?

Ano! Bohužel ani této radosti není vlastník lesa ušetřen. Lesní pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí České republiky, podléhají zdanění v souladu se Zákonem  o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Výjimkou jsou lesy ochranné a lesy zvláštního určení. V případě lesů stejně jako jiných hospodářských pozemků platí, že za základ daně z lesa se považuje skutečná cena lesního pozemku, která je platná k 1. lednu konkrétního zdaňovacího období. Případně se může základ daně určit součinem výměry lesního pozemku, částky 3,80 Kč a místního koeficientu, který si můžete zjistit na portálu Ministerstva financí.

Kdy je nutné daň z nemovitosti za les zaplatit?

Dejme tomu, že jste v roce 2021 koupili les. Anebo jste ho třeba zdědili či dostali darem. Zkrátka přešel do vašeho vlastnictví. Pak musíte v roce 2022 vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a poprvé zaplatit také daň z lesa. Vždy tedy platí, že se daň z nemovitých věcí vypočítává a platí po skončení roku, ve kterém došlo k nabytí nemovitosti, tedy lesního pozemku. Při prvním placení daně z nemovitosti za lesní pozemek je potřeba podat nejen daňové přiznání, ale také vyplnit další formuláře k dani. Přehledně na jednom místě je najdete na portálu Finanční správy. Ty stačí vyplnit jednou při změně, v dalších letech je už vyplňovat nemusíte.

Splatnost daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti musí být každý rok zaplacena nejpozději do 31. května. V případě, že je její výše nižší než 5 000 Kč, platí se jednorázově. Vyšší daň z lesa lze rozložit do dvou splátek, a to tak, že jedna je zaplacena do konce května a druhá do 30. listopadu téhož roku. I daň vyšší než 5 000 Kč ale můžete zaplatit najednou.

Jak neplatit za les daň z nemovitosti?

Pokud jste zdědili les a nechcete za něj platit daň z nemovitosti, včas ho prodejte. Dejme tomu, že jste v dubnu zdědili les. Starat se o něj nechcete a nechcete za něj ani nic platit. Zjistěte pomocí kalkulačky ceny lesa, kolik za něj můžete dostat, a do konce prosince jej prodejte. Protože vlastníkem lesa, a tedy i poplatníkem daně z nemovitosti, je vždy ten, kdo je v listu vlastnictví zapsán k 1. lednu následujícího roku, daň za vás už zaplatí kupec a vy máte po starostech. Dejte si ale pozor na to, abyste neplatili daň z prodeje lesa. I s tím vám poradí lesní společnost, která váš les i s pozemkem odkoupí a bude prostřednictvím zkušených správců lesa obhospodařovat.

Kdo platí daň z prodeje lesa?

Pokud vlastník lesa nemá les v obchodním majetku, je daň z lesa při jeho prodeji totožná s daní z příjmů fyzických osob. Jestliže se nutně nepotřebujete lesa zbavit, je chytré počkat s jeho prodejem, až uplyne tzv. časový test, který je v případě daně z lesa 5 let. Po této době již nepodléhá příjem z prodeje lesa zdanění v souladu s § 10 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.. Tento časový test se dokonce ještě zkracuje v případě, že jste k lesu přišli dědictvím od příbuzného v přímé řadě, tzn. od rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, případně od manžela či manželky o dobu, ve kterou byl již pozemek alespoň v částečném vlastnictví nového majitele. Jde zejména o případy, kdy byl les děděn postupně. Tak se může snadno stát, že zděděný les můžete prodat ještě týž rok, kdy se stal vaším majetkem, a daň z lesa vůbec neplatit.

Co je dobré vědět: Pokud už vás přece jen platba daně z lesa při jeho prodeji čeká, pak vězte, že její výše je 15% z vyměřovacího základu, tedy z příjmu z prodeje. A pokud by náhodou byl prodávaný les součástí společného jmění manželů, příjem z něho daní pouze jeden z nich.

Výpočet daně z prodeje dřeva pro majitele lesa

Daně musíte jako majitel lesa platit nejen ze samotné nemovitosti, ale také z příjmů za prodej dřeva z vašeho lesa. Dobrou zprávou pro začátek je, že příležitostný prodej dřeva ve výši maximálně 30 000 Kč za rok je od daně osvobozen. Jakmile ale tuto hranici překročíte, je už nutné příjem z prodeje lesa zdanit jako jakýkoliv jiný příjem.

Náš tip: Chcete ušetřit na daních z příjmu za prodej dřeva? Zařiďte si živnostenský list na podnikání v oblasti lesnictví. V tom případě budete moci uplatnit 80% paušál u daně z příjmu.

Daň z lesa a daňově uznatelné náklady

Tzv. odepsat z daní si mohou své náklady na les ti, kteří ho kupují i prodávají.

  • Kupci či dědici mohou jako daňový výdaj uplatnit cenu, za kterou lesní pozemek prokazatelně nabyli. Pokud byl les darován nebo zděděn, zjišťuje se jeho cena podle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
  • Prodejce lesa zase může do svého daňového přiznání jako daňově uznatelný náklad zahrnout také výdaje spojené s prodejem lesa, tedy například poplatky za vystavení inzerátu na prodej lesa, cenu zaplacenou za znalecký posudek o výši jeho ceny anebo částku zaplacenou realitní kanceláři.
  • Daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmu je také zaplacená daň z převodu nemovitostí.