Nevíte jak naložit s lesem, zvažujete prodej? Jste vlastníkem lesa, lesního porostu, a nemáte pro něj smysluplné využití? Nabyli jste les dědictvím a nevíte jak s ním výnosně naložit? Stala se pro Vás péče o les příliš náročná z důvodu neznalosti zákona, nemoci či...

pokračovat ve čtení