proměníme vaše houby z lesa v maximální zisk 

Nejen na Vysočině jsme hektary prověřená lesní společnost se kterou i z nezdravého lesa můžete vytěžít nejlepší výnos.

Hledáte lesního hospodáře pro svůj les, firmu na těžbu dřeva harvestorem, nebo prvotřídního kupce lesa, či dřeva nastojato (k těžbě)?

Výkup

Peníze za dřevo k těžbě předem.

Rychlý průběh s kompletním servisem.

Maximální částky při odkupu.

Těžba

Vlastními harvestorovými stroji.

Do 5 dnů zahájení těžby (i přes noc).

Svoz na odběrné místo.

Hospodářství

Správa lesů, lesní hospodářství.

Co vytěžíme, to zasadíme.

Dotace na zalesnění po těžbě.

Kalkulace

Lesních pozemků, dřeva k těžbě.

Do 24 h mailem, telefonicky.

Kalkulace spoluvlastnických podílů.

Výkup lesů a dřeva k těžbě.

chcete prodat les, lesní pozemek, ornou půdu?

Lesy malé, středně velké i velké odkupujeme po celé ČR. Chcete prodat les s pozemkem nebo jen stojící stromy k těžbě? Nově odkupujeme také zemědělskou půdu.
Zbavte se zátěže lesního hospodářství, hmyzích škůdců, přestárlých stromů. Vytěžte do poslední větvičky ze svého lesa maximum. Více, než je výkupní cena dřeva, či lesních pozemků.

Výhodně prodejte, nebo nás pověřte lesním hospodářem.
Chci prodat les

těžba dřeva harvestorovými technologiemi

vytěžíme KŮROVCOVÝ les a vyŠLECHtíme nový i se STÁTNÍm PŘÍSPĚVKem.

K těžbě dřeva a přibližování využíváme vyspělé technologie i stroje. Při odborné manipulaci tak eliminujeme stopu po těžbě a minimalizujeme poškození dřevní hmoty.
Předmýtní, mýtní, výchovná. S harvestorovou technologií dřevo těžíme i v okolních krajích Vysočiny – Pardubicko, Středočesko, Jihočesko. Těžbu provádíme i v těžko přístupných terénech.

rychlá „sklizeň“ dřeva s ohledem na ochranu přírody a udržitelnost.

Chci vytěžit les

VYSOČINA, PARDUBICKO, KRÁLOVÉHRADECKO?

KDE STOJÍ VÁŠ „LESNÍ REVÍR?“

Naše stabilní větve sahají do okolních krajů Vysočny. Ovšem za pořádným kusem lesa jdeme i světa kraj. Křížem krážem od „Bukovce po Újezdský potok, od Lipové po Vyšší Brod“. Kde jste vy?
Napište nám