Zavolejte Jeřábkovi: 775 997 413

expert na těžbu dřeva, výkup lesů    

Hledáte lesního hospodáře, firmu s harvestorem na těžbu dřeva, nebo férového kupce lesních pozemků s nejvyšší nabídkou výkupu?

Naše hektary prověřená lesní společnost, je profesionálem v obasti správy lesů, těžbě dřeva a výkupu lesů. Více jak 9 let pomáháme vlastníkům lesních pozemků vytěžit maximum zisků z lesů zdravých i škůdci napadených.

Výkup

Peníze za dřevo k těžbě předem.

Rychlý průběh s kompletním servisem.

Maximální částky při odkupu.

Těžba

Vlastními harvestorovými stroji.

Do 5 dnů zahájení těžby (i přes noc).

Svoz na odběrné místo.

Hospodářství

Správa lesů, lesní hospodářství.

Co vytěžíme, to zasadíme.

Dotace na zalesnění po těžbě.

výkup lesů

těžba dřeva

hospodářství

vÁŠ prodej lesa ZA MAXIMÁLNÍ CENU.

prodejte lesní pozemek, či les k těžbě dřeva s dobrým pocitem. „za nejlepší cenu.“

Postrádáte čas, znalosti i prostředky na řádnou správu lesů? Leží vám pole ladem?
Zbavit se odpovědnosti za správu svých pozemků není hřích, ale příležitost vzít rozum do hrsti. Využít finance z prodeje k něčemu, co je pro Vás větším přínosem.
Chci prodat les

HLEDÁTE PROFESIONÁLY NA TĚŽBU DŘEVA HARVESTOREM?

Vytěžte les, vysadíme nový i s příspěvkem. Využijte komplexní služby v oblasti těžby a obnovy lesů.

Jsme specialisté na těžbu předmýtní, mýtní a nahodilou. Se zaměřením na těžbu jehličnatých lesů zasažených kůrovcem dokážeme s harvestorovými technologiemi operovat velmi rychle a levněji než při ruční těžbě dřeva. Bez ztráty kvality na dřevě těžíme jak smrky, tak listnáče - akáty, buky, duby, a další.
Chci prodat les

Vytěžte les, vysadíme nový i s příspěvekem. poskytujeme komplexní služby v oblasti těžby a obnovy lesů.

Jsme specialisté na těžbu předmýtní, mýtní a nahodilou.
Se zaměřením na těžbu jehličnatých lesů zasažených kůrovcem dokážeme s harvestorovými technologiemi operovat velmi rychle a levněji než při ruční těžbě dřeva.
Bez ztráty kvality na dřevě těžíme jak smrky, tak listnáče - akáty, buky, duby, a další.

Hledáte profesionály na těžbu dřeva harvestorem?

Chci konzultaci
prodej lesa v krajích

VYSOČINA, PARDUBICKO, KRÁLOVÉHRADECKO?

KDE STOJÍ VÁŠ „LESNÍ REVÍR?“

Naše stabilní větve sahají do okolních krajů Vysočny. Ovšem za pořádným kusem lesa jdeme i světa kraj. Křížem krážem od „Bukovce po Újezdský potok, od Lipové po Vyšší Brod“. Kde jste vy?
Napište nám