Zavolejte Jeřábkovi: 775 997 413

Co musíte jako vlastník lesa vědět a dodržovat?

Povinnosti každého vlastníka lesa na rok 2022.

Patříte mezi vlastníky lesa, k němuž jste v rámci dědictví přišli jako slepí k houbám? Koupili jste výhodně lesní pozemek? A nyní jako novodobý vlastník lesa chcete mít komplexní informace, kterými se řídí řádný majitel lesa? Připravili jsme pro vás stručné shrnutí povinností, které musí vlastníci lesních pozemků dodržovat. Navíc i užitečné tipy, kam se obrátit při komplikacích spojené s vlastnictvím lesního pozemku.

Vlastník lesa hlídá zdravý stav lesa a zalesňuje

Bez ohledu na to, jak rozsáhlý les vlastníte, je vaší povinností udržovat les v odpovídající kondici a vracet mu, co si od něj vezmete.

Konkrétní kroky závazné pro všechny majitele lesa sumarizuje tzv. Lesní zákon č. 289/1995 Sb., ve kterém i stojí, že každý vlastník lesa má za povinnost do 2 let od vytěžení obnovit holiny a samozřejmě lesu poskytovat nepřetržitou ochranu.

Znamená to například „zatočit“ s kůrovcem v boji, jehož cílem je zamezení rozšíření do okolních lesů. Dále musíte likvidovat následky vichřic, polomů a tak podobně.

Pod dohledem a tučnými pokutami

Na úroveň hospodaření v našich lesích dohlíží Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která může majiteli lesa v krajní situaci uložit pokutu.

K tomuto extrémnímu řešení žádný z inspektorů nepřistupuje s radostí. V případě, že vlastník lesa s inspekcí spolupracuje se snahou o splnění dohodnutých nápravných opatření, dostane čas.

Spolupráci lze v tomto případě jen doporučit, protože pokuty mohou dosahovat opravdu závratných výšek.

Zatímco v minulosti bylo možné za pochybení při lesním hospodaření udělit pokutu do miliónu korun, po novele správního řádu to může být až pětinásobek.

Působení ČIŽP v lesích se řídí zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v oblasti lesa.

Maximální výše pokuty pro vás coby vlastníka lesa?

Výše pokuty udělené ČIŽP vlastníkovi lesa závisí na závažnosti prohřešku. Například za nevytěžené kůrovcové ložisko lze dostat pokutu až 50 tisíc korun.

Hospodářské cíle vlastníka podle rozlohy lesa

Na charakter zásahů do lesního porostu nemá velikost lesního pozemku zásadní vliv. Podobné činnosti musíte provádět jako majitel malého, ale i rozlehlého lesa.

Na velikosti lesního pozemku je ale závislá následná legislativa, která je pro vás jako pro vlastníka lesa závazná.

  • Na péči o les není žádný majitel sám. Asi to pro vás překvapující informace není. Ale mnozí vlastníci lesa s rozlohou do 50 ha netuší, že s péčí o jejich majetek může zdarma poradit odborný lesní hospodář, kterého hradí stát. Pokud jste tuto možnost ještě nevyužili, obraťte se na svou nejbližší pobočku Lesů České republiky pro bližší podrobnosti. Správa menších lesních majetků do 50 ha může být zároveň prováděna podle tzv. lesní hospodářské osnovy, ta je k dispozici opět zdarma. Majitel lesa ji však nemusí převzít. Nevyužije-li této služby, má za povinnost podle ní hospodařit. Závazná je pro majitele lesa zejména maximální výše povolených těžeb, procento melioračních a zpevňujících dřevin, které musí vysadit při obnově lesního porostu.
  • Vlastníci lesů nad 50 ha se mohou při péči o svůj les držet tzv. lesního hospodářského plánu, který sumarizuje práce, jež se mají v lese provádět. Doporučuje druhy dřevin pro osazování vytěžených planin, ale také upřesňuje pravidla pro jeho ochranu. Mezní rozloha lesa pro jeden plán je 20 000 ha.

Náš tip: Necítíte se na hospodaření v lese, který jste zdědili? Nikdo vás nezavrhne, když přenecháte správu lesa našemu odborníkovi, či les prodáte.

V čem si ani vlastník lesa „neškrtne“?

Velmi často jednají majitelé lesa v rozporu s lesním zákonem tím, že neoprávněně užívají lesní půdu k jiným účelům. Za to může hrozit dokonce pokuta.

Typicky se jedná o vykácení části lesa kvůli zřízení přístupové cesty k nemovitosti, neoprávněné oplocení lesního pozemku, ale také zahrnutí kmenů stromů půdou. Vrcholem je pak zřízení nepovolené stavby na pozemku lesa.

V některých případech se nevědomky vlastníci lesa dopouštějí přestupku také tím, že jejich byť dobře míněnými zásahy lesní porost příliš prořídne. V důsledku toho je pak les náchylnější k polomům a citlivý i k méně intenzivním větrům.

Vlastníte les, zastavte kůrovce!

Dalším velmi frekventovaným případem, kdy se majitel lesa dostane do rozporu s Lesním zákonem a pod tučnou pokutou, je absence včasného zásahu proti kůrovci (Lýkožrout smrkový).

Napadené stromy je potřeba co nejdříve dostat z lesa nebo alespoň ošetřit insekticidem, aby se zabránilo rozšíření mladých brouků, kterých se může na jednom napadeném stromě vylíhnout i více než 100 tisíc.

V běžných podmínkách mladý brouk kůrovce uletí až půl kilometru. To znamená, že se může velice rychle šířit a napadnout lesní porosty i na sousedově pozemku. Výsledkem může být nejen pokuta od ČIŽP, ale také soudní tahanice s majiteli okolních lesů.

Přestupky podle Lesního zákona

V rozporu se Zákonem o lesích je také znečišťování lesa odpadky. Vzhledem k tomu, že je přitom těžké někoho přímo chytit za ruku, jde odpovědnost za tento stav také za vlastníkem lesa. Inspektoři ČIZP jsou v tomto ohledu ale často benevolentní a pouze na nedostatek upozorňují, případně stav řeší doporučením opatření k nápravě. Vlastníci lesa se také často dostávají do křížku se zákonem tím, že se nemají k jeho opětovnému zalesnění po těžbě. V některých případech to za ně vyřeší sama příroda tím, že dojde k přirozenému zmlazení porostu a na holině se objeví nové semenáčky. Obvykle je ale potřeba přírodě pomoci. Druh sazenic navíc musí odpovídat lesnímu hospodářskému plánu, resp. osnově a typu lesa.

Jsou-li vaše představy o vlastnictví lesního pozemku jasnější, jsme rádi. Jestli se vám vnukla myšlenka, že na správu svého lesa nemáte časové kapacity, ani pracovní síly, pak jsme tu pro vás, naše služby poskytujeme i ve všech krajích okolo Vysočny.

Kromě výkupu dřeva a samotného lesa se zaměřujeme také na těžbu dřeva, pro niž máme vlastní stroje, harvestory.