Zavolejte Jeřábkovi: 775 997 413

Slon v mechu minulostí, co umí šetrně rychlý harvestor 21 století

Poznejte harvestor zblízka.

Kůrovcová kalamita i lesní požáry nejen v Česku uvedla v posledních letech harvestorové technologie na viditelnější pozice. O harvestorech se mluví i píše.  Po rychlé a šetrné těžbě dřeva harvestorem se zvýšila poptávka. Technologický vývoj harvestorů ve 21. století změnil mnohdy skeptický pohled lesníků na jejich šetrné využití. Vzhledem k robustnosti byly na úkor odvedené práce spíše vnímány jako „slon v mechu.“ V tomto článku vám představujeme harvestor tak, abyste si mohli udělat jasno, zda je vhodný pro těžbu dřeva ve vašem lese.

Obsah článku:

 • co je harvestor
 • k čemu je harvestor určen
 • co harvestor umí a dokáže
 • historie a jeho rozšíření v ČR
 • kde se nejčastěji využívá
 • dělení harvestorů
 • jaké jsou výhody, nevýhody
 • pustit do lesa dřevorubce, nebo harvestor Co to je harvestor?

Je to chytrý stroj, který může vzhledově připomínat bagr, nebo ruku Střihorukého Edvarda. Harvestor je víceoperační stroj s hydraulickým ramenem. Hlavice na konci tohoto ramene “podřezává stromy” rychlostí, jako váš nůž houby po dešti. Tato mašina patří mezi víceoperační stroje, tudíž zvládne více úkonů, než je samotné kácení stromů.

Co je harvestor a k čemu je určen.

Nezasvěcený přihlížející by si mohl myslet , že harvestory kácí jen mýtní kůrovcovou těžbu. To ovšem není pravda. Harvestor je stroj určen pro:

 • probírky
 • nahodilou těžbu
 • mýtní těžbu (těžba vyzrálého porostu, většinou větší plocha). 

Co harvestor umí a dokáže?

Harvestor v akci vypadá jako zábavná a snadná  hračka, kterou by každý chtěl na vlastní “kůru” vyzkoušet. Ve skutečnosti jde o náročnou práci, kterou operátor harvestoru odvádí. Harvestor řízený zkušeným operátorem umí strom

 • pokácet
 • odvětvit
 • rozřezat
 • uložit

Vývoj harvestorových technologií zkrátil i celkový proces těžby od skácení, až po uložení dřeva. Harvestory jsou rychlejší a šetrnější k přírodě. Profesionální operátor harvestoru dokáže strom skácet čistým řezem “šup rup” bez poškození. Zbytečně tak nedochází k časovým prodlevám a snížení hodnoty poškozením dřeva.Nejběžnější dotaz:

Za jak dlouho harvestorem uřízneme, a zpracujeme strom? 

Tuto například u 80 let statného stromu trvá tento proces něco málo kolem 2 minut.

Historie a rozšíření harvestorů v ČR

Za první průkopníky harvestorů se považují skandinávské země. Už počátkem 70. let se u nás objevovaly stroje pro kácení, odvětvování, ale žádný to neuměl dokonale zkombinovat.První stroje podobající se dnešním harvestorům se u nás objevily v roce 1988. Jednalo se o stroje značky OSA 250, tyto stroje byly určeny výhradně do probírek.V 70. až 90. letech vznikl u mnoha lesníků odpor k těmto strojům (harvestorům), protože se používaly hlavně k emisemi poškozeným porostům, kde pracovaly za jakýchkoliv podmínek. Většinou s řetězy na tehdy úzkých kolech, což hodně poničilo půdu.V dnešní době jsou však stroje perfektně upravené. Proto začaly být velice oblíbené, o čemž svědčí i velký počet firem s harvestorovou technologii.

Kde se harvestor využívá?

Harvestory jou určeny především ke kácení jehličnatých stromů (především smrk, jedle). Méně už se používá při kácení listnatých stromů (většinou buk, topol). Využívá se k mýtní těžbě především na těžbu dřeva o větší rozloze, k probírkám, nebo k nahodilé těžbě. 

Rozdělení harvestorů

V praxi se harvestory rozdělují na velikosti:

 • malé
 • střední
 • velké 

Samozřejmě velikost harvestoru není směrodatná. Harvestory se dále dělí  na  stroje dle podvozku (například kolový, kráčivý, pásový) a dle využití (probírkový).

 Výhody harvestoru

Rychlost
Jedna z mnoha výhod harvestorových technologií  je rychlost zpracování dřeva.

Výdrž
Harvestor se jen tak neunaví, může v lese dělat i více jak 10 hodin denně. Za jednu pracovní směnu zvládne více jak parta těžařů za týden. 

Přesnost
bez velkých ztrát na dřevěHarvestor s dobrým operátorem ufikne strom na centimetry přesně bez zbytečných ztrát – poškození vytěžené kulatiny. A to jak při samotném kácení, tak při následném odvětvení a rozřezání. 

Šetrnost, bezpečnost
Vyspělé harvestory dnes už lesní kulturu nenaruší, tak jak tomu bylo před mnoha lety. Harvestroy jsou i bezpečné při správné manipulaci. 

Pustit do lesa dřevorubce, nebo harvestor? 

Tak jako každý stroj má své plusy / mínusy, tak  i harvestor se může jevit, že  má nevýhody. Úsudek si udělejte sami.  Za nevýhodu je harvestorům přisuzována velikost stroje. Oproti těžaři s motorovou pilou je mnohokrát větší, takže se robustní stroj nedostane úplně do stejných míst a je i omezený sklonem svahu.

Z pohledu vlastníka lesa je tato otázka velmi důležitá, zároveň i složitá. Jako první by jste si měli zodpovědět pár otázek.

Mám les jehličnatý, nebo listnatý?

Máte-li jehličnatý, můžete se přiklonit ke  zpracování dřeva harvestorem. Ano, harvestory dokáží zpracovat i dřevo listnatých stromů,  jak už bylo “řečeno”. Ovšem v praxi častěji listnaté dřevo zpracovávají dřevorubci z důvodu mohutných korun a krácení větších větví bez poškození hodnoty vytěženého dřeva. Je můj les přístupný i v méně strmém svahu?Není-li váš les v příliš strmém svahu, je i pro vás vhodná těžba dřeva harvestorem.A nakonec by jste si měli odpovědět, jak rychle a šetrně potřebujete dřevo zpracovat. Za předpokladu, že chcete (jako většina vlastníků lesů) odborně provedenou těžbu,  jste na nejlepší cestě udělat správné rozhodnutí. Oslovit nás mailem, telefonem.