Potřebujete prodat nevyužitý les nebo dřevo?

Odkoupíme je od Vás za co nejvyšší možnou cenu a v co možná nejkratším čase.

Jak probíhá prodej a následná koupě

Při podpisu smlouvy Vám budou vyplaceny peníze za váš les v hotovosti nebo převodem na Váš účet. Poté se kupní smlouva vloží do katastru nemovitostí, kde bude řádně zapsaná a majetek převeden do našeho výlučného vlastnictví.

Chci prodat les